Välkommen till AZRhymes!

Vi strävar efter att leverera ett fantastiskt verktyg för textskrivning på så många språk som vi kan. Vi anser att alla borde ha tillgång till samma verktyg som finns tillgängliga för de vanligaste språken.

Kontakta oss!

Om du vill att AZRhymes ska vara tillgängliga på ditt språk, vill delta eller om du har några förslag för att förbättra sidan,

» kontakta oss här «

Lycka till med att skriva fantastiska texter!

Barney Szabolcs
Grundare,
Product Manager

Jozsef Bagota
Designer, Frontend Developer

Tack

Tack till följande fantastiska människor som hjälpte till att utöka AZRhymes till 46 språk:

Marie the Neat